Våga le igen

finns det många olika utseendemässiga korrigeringar som går att göra utan att det syns så mycket som tidigare. Det är tekniker som gör att fler vågar ta steget att göra något åt problemen.

Tänder som är felplacerade. Tandrad som lutar inåt eller utåt. För tätt mellan tänderna eller för brett. Alla dessa tandmässiga bekymmer kan göra att man drar sig för att le. Att man till och med håller handen för munnen om man börjar skratta. Det är åtgärder som gör att man inte kan slappna av till fullo och njuta av sitt liv utan restriktioner. Är det fallet så är det dags att göra något åt det genom att kontakta en klinik som kan ge råd och vidta korrekta åtgärder.

Syns inte alls

Bilden av barnet eller tonåringen som har den klassiska tandställningen i metall på både överkäken och underkäken gör att många drar sig för tandkorrigerande åtgärder. Det kan till och med vara så att det kan kännas svårare att göra korrigeringar när man är vuxen än när man är barn. Man har blivit så van vid att dölja sina tänder att man inte vill att det ska synas att man gör något åt det. Men idag finns en teknik som heter Invisalign. Den gör att man kan korrigera sina tänder utan att det syns. På det sättet går det att skapa sig det perfekta leendet med en tandställning som fungerar precis lika bra som den traditionella, men som inte syns lika väl eller tar lika stor plats. Lär dig mer om Invisalign på denna hemsida: https://www.invisalignstockholm.net/ 

24 Dec 2020

 

Karius & baktius – visst sätter de två namnen skräck i alla som är födda på 70-talet eller tidigare? Dessa små tandtroll användes i informationen när det handlade om att uppmuntra barn att ta hand om sina tänder. På den här sidan tar vi denna tradition vidare – här kommer vi framgent att bjuda på massor av matnyttig information om hur du sköter gaddarna.