Om tandvård i Sverige

Fler får kostnadsfri tandvård sedan årsskiftet

Det är nästan alltid kul att gå till tandläkaren – och billigt är det inte heller. Men det finns hopp och ljusning, sedan årsskiftet får fler personer kostnadsfri tandvård.

Under den senaste mandatperioden har S/MP-regeringen höjt åldern på den avgiftsfria ungdomstandvården från 19 till 22 års ålder.

Den första januari 2019 höjdes åldersgränsen. Från och med nu är tandvården avgiftsfri för barn och unga till och med året de fyller 23 år. Man får alltså avgiftsfri tandvård fyra år längre än innan dessa förändringar.

Regeringens representant berättar att det finns flera anledningar till varför man har gjort dessa förändringar av reglerna kring tandvård. En är att många unga i dag bor hemma längre än tidigare, få personer under 23 år har fasta anställningar på dagens arbetsmarknad, många pluggar länge eller arbetar på osäkra korttidskontrakt eller projektanställningar. Regeringen gör därför dessa höjningar för att säkerställa att unga personer fortsätter att gå till tandläkaren och sköter sin tandhälsa även efter att de har börjat arbeta eller studera på högskole- och universitetsnivå.

En konsekvens av detta är att gränsen för tandvårdsbidrag ändras. Den är sedan årsskiftet 2018-2019 höjd till 24 år. Man kan alltså få det allmänna tandvårdsbidraget till det år man fyller 24 år. Detta är helt i enlighet med vad som beslutades i den senaste budgeten.

En annan förändring som genomfördes vid årsskiftet är att det allmänna tandvårdsbidraget höjs. Det kommer alltså att bli billigare att gå till tandläkare eller tandhygienist för den som äldre än de högsta åldern för avgiftsfri tandvård. För personer mellan 22 och 29 år samt 65 år och äldre låg bidraget tidigare på 300 kronor. Personer mellan 30 och 64 år har tidigare fått 150 kronor.

Nu blir det en rejäl höjning, närmare bestämt en fördubbling, bidraget hamnar på 600 respektive 300 kronor för de båda ovan nämnda åldersgrupperna.

Även denna reform genomförs för att få fler personer att gå till tandläkaren regelbundet och var en del av höstbudgeten 2018. Höjningen av tandvårdsbidraget beräknas kosta ungefär 750 miljoner kronor per år. Det har visat sig att det finns många människor som inte har eller anser sig ha råd att gå till tandläkaren regelbundet. Därför införs nu höjningen.

I övrigt blir det inga förändringar, bidraget kommer att fungera som tidigare, det vill säga att det dras automatiskt hos tandläkaren när man betalar för besöket.

 

 

Karius & baktius – visst sätter de två namnen skräck i alla som är födda på 70-talet eller tidigare? Dessa små tandtroll användes i informationen när det handlade om att uppmuntra barn att ta hand om sina tänder. På den här sidan tar vi denna tradition vidare – här kommer vi framgent att bjuda på massor av matnyttig information om hur du sköter gaddarna.