Rätt tandläkare gör skillnad

Tandläkare. Finns det något yrke som är förknippat med så många känslor av obehag? De flesta av oss känner ett obehag inför ett besök hos en tandläkare och det är något som också är naturligt sett till att våra munnar är extremt känsliga och där miljoner av små nervtrådar passerar.

Tänderna är även de känsliga och denna kombination gör att vi också drar oss för att låta någon undersöka området. Finns det dessutom exempelvis problem i form av kariesangrepp så ökar olusten - där kan det uppkomma smärta i samband med ett tandläkarbesök. Det handlar emellertid om något som är extremt viktigt. Ett besök - gärna två - hos en tandläkare varje år gör skillnad och det gör det både för den egna hälsan och, faktiskt, även för den egna ekonomin.

Låt oss förklara detta. Hälsan rent allmänt hör definitivt ihop med status och skicket på tänderna. Friska tänder ger ett friskt liv i övrigt och all forskning visar på att sämre tänder och undermålig munhälsa kan leda till allvarliga följdsjukdomar där exempelvis cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan nämnas. De tar ofta sin början i munnen och sprider sig sedan till olika delar av kroppen. Därför är ett besök hos en tandläkare ett nödvändigt ont; besöket i fråga kan - på sikt - rädda ditt liv.

Ekonomisk då? Ja, här handlar det om att göra mindre investeringar i syfte att slippa större utgifter. Det är långt ifrån gratis att besöka en tandläkare, men det handlar också om att man genom ett årligt besök minimerar risken för allvarliga tandskador av akut natur som i sin tur kostar mycket pengar att korrigera. Därför så är det också en ren investering. Dessutom så erbjuder många mottagningar idag förmånliga upplägg där man kan betala av kostnaden i sin egen takt och därmed också anpassa betalningen efter egen förmåga. Det ska inte vara en fråga för plånboken att gå till en tandläkare.

Hur slipper jag obehaget?

Obehagskänslan är svår att bli av med. Men, man måste veta att dagens tandvård och dagens tandläkare använder sig av mer avancerad teknik och skonsammare metoder. Dessutom så utgår man också från varje patient.

Förklarar du att det handlar om obehag - eller till och med rädsla och skräck - så kommer din behandling att anpassas utifrån denna information. Du blir bemött med större pedagogik där tandläkaren förklarar vad som pågår, vad som ska göras och varför det sker, och där man även kan dela upp behandlingen i flera omgångar. Vid speciella behov så kan man även bli sövd.

Byt tandläkare om du inte trivs

Ett annat råd är mer rakt på sak. Trivs du inte med din tandläkare så är det bara att byta. Du har inga förpliktelser och du är inte bunden till en mottagning eller till Folktandvården. Tvärtom. Valet är fritt och du kan själv botanisera marknaden till dess att du hittar en tandläkare som du trivs med. Detta kan även leda till bättre priser.

Tandläkare idag har fri prissättning. Många förknippar detta med högre kostnaden, men i många fall handlar det om det rakt motsatta: konkurrensen gör att priserna blir lägre. Undersök detta och hitta en mottagning som passar dig!

Läs mer om tandvård på www.tandläkaresolna.nu

24 Feb 2020

 

Karius & baktius – visst sätter de två namnen skräck i alla som är födda på 70-talet eller tidigare? Dessa små tandtroll användes i informationen när det handlade om att uppmuntra barn att ta hand om sina tänder. På den här sidan tar vi denna tradition vidare – här kommer vi framgent att bjuda på massor av matnyttig information om hur du sköter gaddarna.