En arbetsdag inom tandhälsan

De som är läkare för tänder tillbringar ofta minst lika mycket tid med förebyggande åtgärder som utbildning och tandhälsa. Så vad är det egentligen som tandläkaren gör under sin arbetsdag?

Tänderna är en av de viktigaste kroppsdelarna. Det är med hjälp av tänderna som man kan bita av mat för att kunna äta den. Men det är också oerhört viktigt att maten finfördelas så mycket som möjligt för att tarmarna ska kunna få ut den viktiga energin och näringen. Och det sker med hjälp av mekanisk delning och bearbetning som görs av tänderna. Samt upplösning med hjälp av saliven. Alla yrken inom tandvården är därför mycket viktiga för patientens överlevnad. Men tänderna bör även vara i god vigör för att man ska slippa värk i tänder och tandkött. Det finns även kosmetiska anledningar som gör att man vill ha tänder som ser fina ut.

Dessa olika områden kan man förbättra eller bibehålla med hjälp av tandvården. Alla yrken under den rubriken är viktiga på olika sätt. Var och en för sig eller flera i samverkan, vilket också är mycket vanligt.

Doktor på eget område

Läkarstudierna har en grund som alla följer. Efter det väljer man vilket område man vill arbeta med och specialiserar sig inom detta. Det kan exempelvis vara kirurgi, ortopedi eller anestesi. Men när det gäller tänder så har man en helt egen utbildning som är skild från de andra.

Eftersom man redan från början vet vilken specialitet man ska ha så får man inte gå tillsammans med övriga läkarutbildningar. Det är inte heller någon mening med att lära sig om hela kroppens anatomi om man endast ska arbeta inom ett litet område som tänderna. Vilka oftast inte heller har någon direkt påverkan på den övriga kroppens hälsotillstånd.

Laga och lära

Eftersom man kanske enbart besöker sin tandläkare en gång om året, eller då problem uppstår, så är det mycket viktigt att man sköter sina tänder korrekt under resten av tiden. Vid ett besök så handlar det därför om flera olika bitar som man tar tag i. Man gör en undersökning för att se hur tillståndet är för tänder och tandkött. Om något behöver åtgärdas så gör man det. Och sedan brukar man också ha en stund då man informerar patienten. Det handlar då om hur patienten kan förbättra sin tandhälsa genom kost och leverne. Men det kan även gälla åtgärder som kommer att behöva göras framöver. Läs mer om tandläkare på denna sajt: https://www.tandläkarebromma.nu

22 Sep 2020

 

Karius & baktius – visst sätter de två namnen skräck i alla som är födda på 70-talet eller tidigare? Dessa små tandtroll användes i informationen när det handlade om att uppmuntra barn att ta hand om sina tänder. På den här sidan tar vi denna tradition vidare – här kommer vi framgent att bjuda på massor av matnyttig information om hur du sköter gaddarna.